VARA VALLA LASTEKAITSE ÜHING

 

lastekaitseasutatud 13. detsembril 2003
registrikood 80194308
29. oktoobrist 2004 Lastekaitse Liidu liige
asukoht Vara küla Vara vald Tartumaa
e-post: info@varalaps.ee
mob 5669 3734
a/a EE631010220035222018 SEB Pank

Ühingu tegevuse eesmärgid on:

  • Laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele
  • Lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus
  • Probleemide ennetamisele orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle realiseerimisel
  • Liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega
  • Sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal

Me ei ole klubiline asutus, me tegutseme avalikes huvides. Ühing on mitmekülgsetest arendavatest tegevustest huvitatud lastele ja noortele ning täiskasvanutele, kes soovivad töötada laste ja noortega.